Vznik světa aneb odkud jsme se vzali

Určeno pro

Přednáška s diskusí je určena zejména pro 2. stupeň ZŠ (popřípadě také SŠ).

Cíl

Cílem je nabídnout žákům ucelený a detailnější pohled na kreacionistickou verzi vzniku světa doložený některými poznatky moderní vědy.

Obsah přednášky

Přednáška může obsahovat následující témata:

  • uspořádání různých pohledů a definic na vznik světa
  • biblický pohled na stvoření světa v šesti dnech (rozbor 1. - 2. kapitoly Bible)
  • poznatky moderní vědy podporující kreacionistickou verzi vzniku světa

Forma

Přednáška trvá 1 - 2 vyučovací hodiny dle zájmu studentů a vyučujících. Může být vhodným doplněním učiva dějepisu zejména v 6. ročnících ZŠ.

Termín

Kdykoli dle zájmu školy.

© 2007 - 2024 Tesalonika - webmaster (zc.akinolaset@nimda) - aktualizováno 12. 7. 2024